ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายกีรติ มูลเมือง

รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายอภิสาร สายใหญ่

รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางเอื้อมพร หัสรินทร์

รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนภาพร กุลบุตร

รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ


Srisongkramwittaya School โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย-หนองบัวลำภู
E-mail : officer@srisongkram.ac.th (งานสารบรรณ), srisongkram9@gmail.com, admin@srisongkram.ac.th


ประกาศราชการ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

เลขคำสั่ง รายละเอียด วันที่ประกาศ
105/2567 2024-07-11
- 2024-07-08
101/2567 2024-06-18
99/2567 2024-06-12
98/2567 2024-06-07
90/2567 2024-04-25
89/2567 2024-04-19
86/2567 2024-04-09
85/2567 2024-04-05
79/2567 2024-04-02
Read more...

SSW NEWSหน่วยงานภายใน

ลิงก์ด้านล่างเป็นลิงก์ที่จะนำไปสู่ข้อมูลอื่น ๆ ในหน้าเว็บเพจรูปแบบอื่น