ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางพิมพ์ลภัส จันลาศรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายนพรินทร์ สุบินรัตน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ

น.ส.ทิพย์สุคนธ์ ศรีนานนท์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายกีรติ มูลเมือง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป


Srisongkramwittaya School โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย-หนองบัวลำภู
E-mail : officer@srisongkram.ac.th (งานสารบรรณ), srisongkram9@gmail.com, admin@srisongkram.ac.th


ประกาศราชการ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

เลขคำสั่ง รายละเอียด วันที่ประกาศ
- 2023-09-05
- 2023-09-01
82-2566 2023-08-22
- 2023-08-18
------ 2023-08-11
-------- 2023-07-20
75/2566 2023-07-20
74/2566 2023-07-20
------- 2023-07-20
------ 2023-07-20
Read more...

SSW NEWSหน่วยงานภายใน

ลิงก์ด้านล่างเป็นลิงก์ที่จะนำไปสู่ข้อมูลอื่น ๆ ในหน้าเว็บเพจรูปแบบอื่น